II. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS


Aptarnaujantysis transportas - transporto priemonės, kurios priklauso draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atveža į tą zoną (išveža iš jos) krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio, taip pat lengvieji automobiliai taksi, atvežantys į tą zoną (išvežantys iš jos) keleivius arba atvykstantys jų paimti į šią zoną.

Lengvasis automobilis TAKSI.
Atveža į tą zoną (išveža iš jos) krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio.


Eismo įvykio deklaracija 
eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių valdytojų eismo įvykio vietoje užpildyta ir pasirašyta forma, kurioje fiksuojamas eismo įvykio faktas, aprašomos aplinkybės ir braižoma schema.


Elektromobilis – 
transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.

 

Geležinkelio pervaža - kelio susikirtimas su geležinkeliu viename lygyje. 

 

Gyvenamoji zona - kelias ar teritorija, kurių pradžia pažymėta kelio ženklu „Gyvenamoji zona“, o pabaiga – „Gyvenamosios zonos pabaiga“.

„Gyvenamoji zona“


„Gyvenamosios zonos pabaiga“

 

Kelias - eismui skirta ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus juosta per visą jos plotį, įskaitant važiuojamąją dalį, sankryžas, šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus, skiriamąsias juostas.

 

 

Kelkraštis - šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos briaunos) esantis kelio elementas, dengtas tokia pat danga kaip važiuojamoji dalis ar kitokia arba (ir) atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčia ženklinimo linija, tačiau nelaikomas nei šaligatviu, nei pėsčiųjų ar dviračių taku.

 

 

Lenkimas - vienos arba kelių važiuojančių transporto priemonių pralenkimas įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą.

 

Parodytas kelias iš trijų juostų, nėra ženklo kad šiame kelyje
vienpusis eismas. Kraštinė dešinė juosta skirta tam kad važiuoti į vieną kryptį, vidurinė juosta skirta tam kad lenkti arba apsisukti, sukti į kairę. Į kraštinę kairę juostą įvažiuoti draudžiama, todėl kad ji skirta priešpriešiniam eismui.

 

Mokyklinis autobusas - geltonas skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo įstaigų mokiniai) specialiu maršrutu.

 

 

Prie mokyklinių autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai į švietimo įstaigą ar iš jos pagal su vežėjais sudarytas sutartis ir kurie paženklinti vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais.Neįgaliųjų vežimėlis 
įtaisas su ratais, varomas rankomis arba įvairiomis automatizuotomis sistemomis. Neįgaliųjų vežimėlius naudoja žmonės, kuriems vaikščioti sudėtinga arba neįmanoma dėl ligos, sužalojimų ar negalios.

 Pagrindinis kelias 
kelias, pažymėtas ženklais „Pagrindinis kelias“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, dešinės (kairės)“, „Automagistralė“, „Automobilių kelias“ kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“, atžvilgiu; kelias su danga (betonas, asfaltas, skalda, žvyras, grindinys) kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.

 

rodyklė rodo pagrindinį kelią

„Pagrindinis kelias“


„Sankryža su šalutiniu keliu“


„Šalutinis kelias iš kairės”

 

„Automagistralė“

 

„Automobilių kelias“„Duoti kelią“

 

„Stop“

 


„Gyvenamosios zonos pabaiga“

Kelias su danga (betonas, asfaltas, skalda, žvyras, grindinys) kelio be dangos atžvilgiu. 

Kelias su danga (betonas, asfaltas, skalda, žvyras, grindinys) kelio be dangos atžvilgiu.

 

Persirikiavimas - eismo juostos keitimas neįvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą

 

Transporto priemonių stovėjimo aikštelė (toliau – stovėjimo aikštelė) – teritorija, skirta ar pritaikyta transporto priemonėms stovėti.

 

Važiuojamųjų dalių sankirta - plotas, kurį riboja linijos, įsivaizduojamos pratęsus susikertančių važiuojamųjų dalių kraštus (keliuose su skiriamąja juosta – išorinius važiuojamųjų dalių kraštus).

 

 

II. ŠIOSE TAISYKLĖSE VARTOJAMOS SĄVOKOS


Aptarnaujantysis transportas - transporto priemonės, kurios priklauso draudžiamaisiais kelio ženklais pažymėtoje zonoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, toje zonoje gyvenantiems ar dirbantiems asmenims arba atveža į tą zoną (išveža iš jos) krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio, taip pat lengvieji automobiliai taksi, atvežantys į tą zoną (išvežantys iš jos) keleivius arba atvykstantys jų paimti į šią zoną.

Lengvasis automobilis TAKSI.
Atveža į tą zoną (išveža iš jos) krovinius ar atvyksta į šią zoną paimti krovinio.


Eismo įvykio deklaracija 
eismo įvykyje dalyvavusių transporto priemonių valdytojų eismo įvykio vietoje užpildyta ir pasirašyta forma, kurioje fiksuojamas eismo įvykio faktas, aprašomos aplinkybės ir braižoma schema.


Elektromobilis – 
transporto priemonė, kurioje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio.

 

Geležinkelio pervaža - kelio susikirtimas su geležinkeliu viename lygyje. 

 

Gyvenamoji zona - kelias ar teritorija, kurių pradžia pažymėta kelio ženklu „Gyvenamoji zona“, o pabaiga – „Gyvenamosios zonos pabaiga“.

„Gyvenamoji zona“


„Gyvenamosios zonos pabaiga“

 

Kelias - eismui skirta ir naudojama žemės arba statinio paviršiaus juosta per visą jos plotį, įskaitant važiuojamąją dalį, sankryžas, šaligatvius, kelkraščius, pėsčiųjų ir dviračių takus, skiriamąsias juostas.

 

 

Kelkraštis - šalia važiuojamosios dalies (nuo jos krašto iki kelio sankasos briaunos) esantis kelio elementas, dengtas tokia pat danga kaip važiuojamoji dalis ar kitokia arba (ir) atskirtas nuo važiuojamosios dalies jos kraštą žyminčia ženklinimo linija, tačiau nelaikomas nei šaligatviu, nei pėsčiųjų ar dviračių taku.

 

 

Lenkimas - vienos arba kelių važiuojančių transporto priemonių pralenkimas įvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą.

 

Parodytas kelias iš trijų juostų, nėra ženklo kad šiame kelyje
vienpusis eismas. Kraštinė dešinė juosta skirta tam kad važiuoti į vieną kryptį, vidurinė juosta skirta tam kad lenkti arba apsisukti, sukti į kairę. Į kraštinę kairę juostą įvažiuoti draudžiama, todėl kad ji skirta priešpriešiniam eismui.

 

Mokyklinis autobusas - geltonas skiriamaisiais ženklais paženklintas autobusas, kuriuo vežami vaikai (švietimo įstaigų mokiniai) specialiu maršrutu.

 

 

Prie mokyklinių autobusų priskiriami ir kitos spalvos autobusai, kuriais vežami vaikai į švietimo įstaigą ar iš jos pagal su vežėjais sudarytas sutartis ir kurie paženklinti vaikų vežimo skiriamaisiais ženklais.Neįgaliųjų vežimėlis 
įtaisas su ratais, varomas rankomis arba įvairiomis automatizuotomis sistemomis. Neįgaliųjų vežimėlius naudoja žmonės, kuriems vaikščioti sudėtinga arba neįmanoma dėl ligos, sužalojimų ar negalios.

 Pagrindinis kelias 
kelias, pažymėtas ženklais „Pagrindinis kelias“, „Sankryža su šalutiniu keliu“, dešinės (kairės)“, „Automagistralė“, „Automobilių kelias“ kertamojo ar prisijungiančiojo kelio atžvilgiu; kelias kito kelio, pažymėto kelio ženklais „Duoti kelią“, „Stop“, „Gyvenamosios zonos pabaiga“, atžvilgiu; kelias su danga (betonas, asfaltas, skalda, žvyras, grindinys) kelio be dangos atžvilgiu. Šalutiniame kelyje prieš pat sankryžą esantis ruožas su danga nedaro jo lygiareikšmio su kertamuoju. Pagrindinio kelio nėra reguliuojamose sankryžose.

 

rodyklė rodo pagrindinį kelią

„Pagrindinis kelias“


„Sankryža su šalutiniu keliu“


„Šalutinis kelias iš kairės”

 

„Automagistralė“

 

„Automobilių kelias“„Duoti kelią“

 

„Stop“

 


„Gyvenamosios zonos pabaiga“

Kelias su danga (betonas, asfaltas, skalda, žvyras, grindinys) kelio be dangos atžvilgiu. 

Kelias su danga (betonas, asfaltas, skalda, žvyras, grindinys) kelio be dangos atžvilgiu.

 

Persirikiavimas - eismo juostos keitimas neįvažiuojant į priešpriešinio eismo juostą

 

Transporto priemonių stovėjimo aikštelė (toliau – stovėjimo aikštelė) – teritorija, skirta ar pritaikyta transporto priemonėms stovėti.

 

Važiuojamųjų dalių sankirta - plotas, kurį riboja linijos, įsivaizduojamos pratęsus susikertančių važiuojamųjų dalių kraštus (keliuose su skiriamąja juosta – išorinius važiuojamųjų dalių kraštus).